Bla chen chos dpal bzang po


བླ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ་
bla chen chos dpal bzang po

Lachen Chöpal Zangpo

Other names
  • མངའ་རིས་བླ་ཆེན་པ་
  • mnga' ris bla chen pa
About
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P0RK1607
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་རྫོགས་རིམ་ཡེ་ཤེས་གསང་ལམ་ཟབ་མོ་ (Vol. 25, Text 21)