Bkra shis gter gyi bum pa bzang po


1 Text(s) in this Cycle[edit]

བཀྲ་ཤིས་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བཟང་པོའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མན་ངག་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhi las gter bum nyang gter
Location Volume 48, Text 6, Pages 45-50
Cycle Bkra shis gter gyi bum pa bzang po
Authored by Nyang ral nyi ma 'od zer
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon
  • Revealer colophon page 48: ཞེས་མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ལས་ཚོགས་ལས་བྱུང་བའོ