Search results

 • Terdzo-TSHI-032 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  Shechen manuscript. རིགས་དྲུག་ས་བོན་སྲེག་སྦྱོང་ rigs drug sa bon sreg sbyong by  ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ (Khatok Rigdzin Tsewang Norbu)
  5 KB (369 words) - 16:40, 29 December 2017
 • Terdzo-NI-020 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  la brten pa'i sbyin sreg nyi ma'i mdangs 'od by  རྟ་མགྲིན་མགོན་པོ་ (Tamdrin Gönpo) in cycle  རྫས་གཅིག་སྦྱིན་སྲེག་ (Rdzas gcig sbyin sreg) Volume 42 (ནི)
  5 KB (390 words) - 04:51, 30 December 2017
 • Terdzo-NI-019 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. ཐུགས་སྒྲུབ་ཆ་ལག་མེ་མཆོད་ཟབ་མོ་ thugs sgrub cha lag me mchod zab mo by  རཏྣ་གླིང་པ་
  6 KB (503 words) - 19:04, 8 January 2018
 • Terdzo-AA-080 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངག་འདོན་དགེ༔ rdzogs chen sde gsum gyi zhi rgyas sbyin sreg shin tu bsdus pa'i ngag 'don dge: revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur
  7 KB (586 words) - 05:30, 7 November 2018
 • Terdzo-DZI-071 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. འདས་ལྷའི་བསྐྱེད་ཆོག་ 'das lha'i bskyed chog by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Jamyang
  8 KB (647 words) - 22:06, 13 February 2019
 • Terdzo-NI-022 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་སྐོར་ལས་བྱུང་བའི་དྲང་སྲོང་མེ་ལྷའི་བཀའ་གཏད་ཕྱག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་པ་
  10 KB (829 words) - 19:53, 29 December 2017
 • Terdzo-RA-047 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྲེག་པ་མེའི་ལས་ dpal rta mgrin dregs pa kun sgrol gyi sreg pa me'i las by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Jamyang Khyentse Wangpo)
  21 KB (1,649 words) - 02:10, 29 December 2017
 • Terdzo-CHI-024 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  ྲེག་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ 'chi med 'phags ma'i snying thig gi sbyin sreg cho ga ye shes rab tu rgyas pa by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul)
  28 KB (2,234 words) - 21:16, 9 January 2019
 • Terdzo-DZI-021 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  མཆོག་སྦྱིན་ mi tra'i tshe dkar dmar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ (Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö)
  28 KB (2,144 words) - 06:55, 7 November 2018
 • Terdzo-ZI-035 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  ་བྱེད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ rong zom pad+ma mkha' 'gro rig byed rtsal gyi sbyin sreg gi cho ga srid gsum dbang du byed pa'i lcags kyu by  དིལ་མགོ་མཁྱེན
  25 KB (1,951 words) - 16:56, 30 March 2018
 • Terdzo-NI-021 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. བསྙེན་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་ཁ་སྐོང་ཁྱེར་བདེ་རྫས་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་བཞིའི་མེ་མཆོད་ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅན་
  25 KB (2,044 words) - 22:12, 18 December 2018
 • Terdzo-'I-006 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. ལྷ་ཆེན་གྱི་མེ་མཆོད་ཁམས་གསུམ་དབང་བྱེད་ lha chen gyi me mchod khams gsum dbang byed
  34 KB (2,905 words) - 22:02, 18 December 2018
 • Terdzo-DA-013 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. གསང་ཐིག་བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་མེ་མཆོད་སྒྲིབ་གཉིས་འཇོམས་བྱེད་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ gsang
  43 KB (3,522 words) - 17:10, 22 January 2019
 • Terdzo-TSI-040 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  gyi cha lag khro rgyal sme brtsegs kyi sgo nas nyams grib me yis sreg thabs sbyin sreg bltas chog tu bkod pa by  ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ (Fourteenth Karmapa
  31 KB (2,559 words) - 20:25, 6 February 2019
 • Terdzo-ZI-052 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  la gnyer du gtad do/_/sa ma ya/_sbas rgya Notes Front left-side note: sbyin sreg Back left-side note: gter mdzod dbang las mchog gling pad+ma mkha' 'gro
  39 KB (3,149 words) - 16:59, 15 January 2019
 • Terdzo-KHI-023 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi las bzhi'i sbyin sreg mdor bsdus phrin las myur 'grub by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
  48 KB (3,946 words) - 20:02, 6 November 2018
 • Terdzo-SHA-033C (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  ག་གྲུབ་གཉིས་ཆར་འབེབ་ snyan brgyud yang phur sbrag ma'i zab tig gi sbyin sreg grub gnyis char 'beb by  འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ (Gyurme Pema Namgyal)
  35 KB (2,867 words) - 17:18, 27 November 2018
 • Terdzo-DZI-070 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོའི་མེ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་རྒྱན་ rtsa gsum 'od gsal
  32 KB (2,634 words) - 06:53, 7 November 2018
 • Terdzo-WI-028 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  grwa mngon gter byon dzaM dmar sgrub thabs dang chu sbyin gtor chog rgyun khyer sbyin sreg bcas by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa
  61 KB (4,681 words) - 20:13, 21 February 2019
 • Terdzo-PHA-025 (category Fire Offerings - sbyin sreg)
  བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བདེ་ཆེན་རབ་འབར་ bde gshegs 'dus pa'i zhi ba'i sbyin sreg bde chen rab 'bar by  པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་ (Pema Gyurme Gyamtso)
  59 KB (4,837 words) - 07:55, 30 December 2017

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)