Sngags 'chang rdo rje rgyal mtshan


སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་
sngags 'chang rdo rje rgyal mtshan

Ngakchang Dorje Gyaltsen

About
Teachers
Pad+ma tshe dbang rgyal po
Links
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད་ལས༔ ཐེམ་ཡིག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ (Vol. 35, Text 8)