Snang srid zil gnon


5 Text(s) Associated with this Deity

ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod klong snying rig 'dzin 'dus pa
Location Volume 10, Text 1, Pages 1-12
Cycle Nang sgrub rig 'dzin 'dus pa
Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
Authored by 'jigs med gling pa
Revealed by 'jigs med gling pa
རིག་འཛིན་གབ་བྱང་གནད་ཀྱི་མིག་ཚགས་
Front left margin gab byang
Back left margin gter mdzod klong snying yab bka'
Location Volume 10, Text 2, Pages 13-17
Cycle Nang sgrub rig 'dzin 'dus pa
Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
Authored by 'jigs med gling pa
Revealed by 'jigs med gling pa
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐོང་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མང་
Front left margin skong ba
Back left margin gter mdzod klong snying rig 'dzin 'dus pa
Location Volume 10, Text 3, Pages 19-20
Cycle Nang sgrub rig 'dzin 'dus pa
Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jigs med gling pa
Colophon ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་ཕྱིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་ཤར་མར་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་འདུས་པའི་རྩ་དབང་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་མཚམས་སྦྱོར་ཁྱེར་བདེས་བརྒྱན་པ་པདྨའི་དོ་ཤལ་
Front left margin rtsa dbang
Back left margin gter mdzod klong snying rig 'dzin 'dus pa
Location Volume 10, Text 4, Pages 21-34
Cycle Nang sgrub rig 'dzin 'dus pa
Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jigs med gling pa
Colophon ཅེས་པའང་ཁྱེར་བདེ་སྙིང་པོར་བཟུང་ནས་རྩ་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་ཕྱི་སྒྲུབ་པདྨའི་གའུ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod stag sham gu ru zil gnon drag rtsal
Location Volume 13, Text 44, Pages 565-609
Cycle Thugs sgrub drag po gu ru rdo rje drag rtsal
Parent Cycle Gsang 'dus rdo rje'i thigs pa
Authored by Stag sham nus ldan rdo rje
Revealed by Stag sham nus ldan rdo rje
Colophon
  • First colophon page 573: རིག་འཛིན་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མའོ་
  • Second colophon page 577: བདག་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེས་གཏེར་ནས་བཏོན་ནས་ནམ་མཁོ་ལ་བསམས་ནས་ཤོག་སེར་ལས་དག་པར་ཕབ་པའོ་
  • Third colophon page 598: ཞེས་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ལས་བྱང་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་རྫོགས་སོ༔
  • Fourth colophon page 601: རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མའོ་
  • Fifth colophon page 606: སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མའོ་
  • Sixth colophon page 609: སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མའོ་