Pad+ma kun bzang stobs chen


པདྨ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་
pad+ma kun bzang stobs chen

Pema Kunzang Topchen

Other names
 • སྐལ་ལྡན་པདྨ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ཆེན་
 • skal ldan pad+ma kun bzang stobs chen
Dates
Birth:   17th Century
About

Religious Affiliations
Nyingma

Teachers
Klong gsal snying po
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P00JR822
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

 1. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ ཐུན་མོང་འཛབ་དབྱངས་རིག་སྔགས་བཅུད་བསྡུས་ (Vol. 13, Text 29)
 2. བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ལས༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གནས་གསལ་ཞེས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ལམ་གྱི་ཆིངས་ (Vol. 16, Text 3)
 3. བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ལས༔ མ་ཆགས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ཁྱེར་རྡོ་རྗེ་མི་འགྱུར་བ་ (Vol. 16, Text 6)
 4. ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ལས༔ ཕྲིན་ལས་རང་གཞུང་འཆི་མེད་ལམ་བཟང་ (Vol. 20, Text 25)
 5. རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ ཚེ་འགུགས་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ (Vol. 20, Text 26)
 6. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ལས༔ ལས་བྱང་ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་ (Vol. 24, Text 30)
 7. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས༔ ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ (Vol. 40, Text 21)
 8. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ལས༔ དབང་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ (Vol. 48, Text 58)
 9. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ལས༔ ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ (Vol. 49, Text 66)
 10. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ལས༔ ཛཾ་བྷ་ལའི་སྒྲུབ་པ་གཏེར་གྱི་འདོད་འཇོ་ (Vol. 50, Text 53)