Bla ma pad+ma blo gros


བླ་མ་པདྨ་བློ་གྲོས་
bla ma pad+ma blo gros

Padmamati
Padmamati

Other names
  • པདྨ་མ་ཏི་
  • ལྔ་རིག་སྨྲ་བ་ཆོས་རྒྱལ་
  • pad+ma ma ti
  • lnga rig smra ba chos rgyal
About

Religious Affiliations
Nyingma

Teachers
Mchog gyur gling pa
Links
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་དབང་རྒྱས་པ་བསྐུར་ཐབས་འགྲོ་དོན་ཀུན་ཁྱབ་ (Vol. 48, Text 41)
  2. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་མགྱོགས་དབང་བསྐུར་ཐབས་ (Vol. 48, Text 42)
  3. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཞལ་གདམས་ལེའུ་དྲུག་པའི་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་སྒྲུབ་ཐབས་གསལ་བར་བྱེད་པ་བློ་གྲོས་དཔལ་སྟེར་ (Vol. 49, Text 62)
  4. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས། ནང་སྐོར་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ (Vol. 62, Text 43)