Search results

 • Terdzo-KHI-028 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་གི་སྔོན་གཏོར་ yang gsang thugs kyi phur gcig gi sngon gtor revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa) in cycle  ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་
  3 KB (274 words) - 15:08, 15 January 2019
 • Terdzo-CHI-016 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འཆིངས་ 'chi med 'phags ma'i snying thig gi sngon 'chings revealed by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Jamyang Khyentse
  6 KB (511 words) - 21:12, 9 January 2019
 • Terdzo-ZHA-006 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  gter kha snyan brgyud zab mo gu ru zhi ba'i skor las rtsa gsum spyi yi sngon 'gro by  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ (Mingyur Dorje) revealed by  སྤྲུལ
  6 KB (453 words) - 04:05, 30 December 2017
 • Terdzo-TSHA-003 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  ཟབ་བདུན་དྲག་སྔགས་ཟབ་པ་གཤིན་རྗེ་ Terdzö Category Mahayoga Notes Front left-side note: sngon 'gro Back left-side note: gter mdzod mchog gling gshin rje tshe bdag Archivist
  6 KB (521 words) - 18:44, 15 January 2019
 • Terdzo-RA-003 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  po'i chos spyod lam rim las phyungs pa dge'o Notes Front left-side note: sngon 'gro Back left-side note: gter mdzod mchog gling thugs chen pad drwa Archivist
  6 KB (424 words) - 02:53, 30 December 2017
 • Terdzo-SHA-010 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསག་ gsang thig snying po skor gsum gyi
  4 KB (362 words) - 16:08, 5 January 2018
 • Terdzo-WI-022 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  rdo rje'i sa gnam dgongs gter zung 'jug o rgyan dzaM dkar mkha' 'gro nor lha'i sngon 'gro'i zur rgyan by  ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ (Chögyal Dorje) revealed by
  6 KB (518 words) - 06:56, 30 December 2017
 • Terdzo-KHI-029 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་གི་སྐྱབས་སེམས་ yang gsang thugs kyi phur gcig gi skyabs sems
  6 KB (518 words) - 15:08, 15 January 2019
 • Terdzo-GI-026 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  manuscript. གཏུམ་པོ་དྲེགས་འདུལ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ gtum po dregs 'dul gyi sngon 'gro by  རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ (Rolpai Dorje) revealed by  རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ (Rolpai
  6 KB (457 words) - 07:51, 7 November 2018
 • Terdzo-'A-032 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  སྲུང་འཁོར་སྒོམ་ཞིང་མཚམས་བཅད་པ་ thugs rje chen po pad+ma dbang phyug las sngon 'gro gtor ma bya ba dang:_srung 'khor sgom zhing mtshams bcad pa by  འཕ
  8 KB (627 words) - 07:55, 7 November 2018
 • Terdzo-RI-015 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  picture above to view the Shechen manuscript. སྔོན་ཆིངས་ཟུར་བྱང་ sngon chings zur byang revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa) in cycle
  7 KB (569 words) - 15:53, 29 December 2017
 • Terdzo-NYA-021 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  khrid yig gu ru'i dgongs rgyan nyin byed snying po'i khyad par gyi sngon 'gro'i bla ma'i rnal 'byor skabs by  མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Fifteenth Karmapa
  7 KB (568 words) - 15:09, 28 March 2018
 • Terdzo-HA-001 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་སྔོན་འགྲོ་ཕྱི་གཏོར་བསྔོས་པས་ཀུན་ཚིམས་ g.yu thog snying thig sngon 'gro phyi gtor bsngos pas kun tshims by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul)
  12 KB (971 words) - 07:18, 7 November 2018
 • Terdzo-PA-025 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  བསྐྱེད་རིམ་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་འཇུག་པ་ ye shes rab 'bar las:_bskyed rim sngon 'gro thun mong 'jug pa by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo) revealed
  11 KB (847 words) - 17:37, 28 December 2017
 • Terdzo-BA-007 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  སྔོན་འགྲོ་མདོར་བསྡུས་ bka' brgyad rang shar gyi brgyud 'debs dang sngon 'gro mdor bsdus by  རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་ (Rigdzin Gödem) revealed
  14 KB (1,070 words) - 05:25, 7 November 2018
 • Terdzo-NGI-043 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  manuscript. མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྔོན་གཏོར mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi sngon gtor by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ (Jamyang
  7 KB (591 words) - 03:55, 30 December 2017
 • Terdzo-SHA-015 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  manuscript. ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ་བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་ལས་ཕྱུང་བ་ cho ga'i sngon 'gro bka' brgyad gsang rdzogs las phyung ba revealed by  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་
  10 KB (886 words) - 07:32, 30 December 2017
 • Terdzo-KI-009 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  manuscript. སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་གཏོར་ skyabs 'gro sems bskyed sngon gtor by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme
  9 KB (728 words) - 14:06, 29 December 2017
 • Terdzo-THI-001 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  ཛོད་ལས༔ སྔོན་འགྲོ་རྗེས་ཀྱི་ཚིག་བཤད་ rtsa rlung mkha' 'gro'i gsang mdzod las:_sngon 'gro rjes kyi tshig bshad by  འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་ (Jatsön Nyingpo)
  11 KB (936 words) - 16:04, 29 December 2017
 • Terdzo-TA-029 (category Preliminary Practices - sngon 'gro)
  གཏེར་གསར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་དཀར་གཏོར་དང་བགེགས་གཏོར་གཉིས་ gter gsar gyi sngon 'gro'i rim pa dkar gtor dang bgegs gtor gnyis revealed by  རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་
  11 KB (959 words) - 16:53, 4 February 2019

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)