PuN+ya rat+na


པུཎྱ་རཏྣ་
puN+ya rat+na

Puṇyaratna
Puṇyaratna

About
Teachers
Ras chen dpal 'byor bzang po
Links
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཚེ་དབང་མདའ་འཕེལ་མའི་ཆོག་བསྒྲིག་འཆི་མེད་འབྱུང་བ་ (Vol. 19, Text 23)