Ngag dbang bzang po


ངག་དབང་བཟང་པོ་
ngag dbang bzang po

Ngawang Zangpo

About
Teachers
Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Links
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གཤིན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་ཐར་པའི་མྱུར་ལམ་ (Vol. 42, Text 1)