Mkha' 'gro bde chen rgyal mo


2 Text(s) Associated with this Deity[edit]

གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་ལས། མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་རྒྱ་མཚོ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod 'jam mgon gsang thig yum bka'
Location Volume 11, Text 14, Pages 289-326
Cycle Gsang thig snying po'i skor bdun
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam mgon kong sprul
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་བློ་དམན་རྣམས་ལ་བལྟས་ཆོག་ཁོ་ན་ཉམས་ལ་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས་གཏེར་གཞུང་ལ་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་པའི་ཁང་བུར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ།།
ཚིག་བདུན་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ལས༔ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་མཆོད་གསོལ་
Front left margin bka' srung
Back left margin gter mdzod tshig bdun yab bka' yum bka'i
Location Volume 11, Text 27, Pages 633-640
Cycle Bla sgrub rtsa ba tshig bdun pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jam mgon kong sprul