Gsang mtshan thugs kyi sgrub pa

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle[edit]

  གསང་མཚན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས༔ མིག་ནད་སྲུང་ཐབས་
  Front left margin mig nad srung thabs
  Back left margin gter mdzod srung ba'i las tshogs byang gter
  Location Volume 45, Text 15, Pages 189-190
  Cycle Gsang mtshan thugs kyi sgrub pa
  Parent Cycle Byang gter
  Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru canSna nam 'brog pa thub rgyal
  གསང་མཚན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས༔ སྲུང་བའི་ཁ་བྱང་
  Front left margin bum chung
  Back left margin gter mdzod zhi ba'i las tshogs byang gter
  Location Volume 46, Text 7, Pages 101-128
  Cycle Gsang mtshan thugs kyi sgrub pa
  Parent Cycle Byang gter
  Authored by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
  Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
  Colophon
  • Treasure colophon page 126: སྲུང་བ་འདི་ལས་ཟབ་པ་མེད༔ དེ་ཕྱིར་རིན་ཆེན་གཏེར་དུ་སྦོས༔ ཕྱི་རབས་ལས་ཅན་རིགས་ཀྱི་བུ༔ རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་ལ་གཏོད༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon page 126: ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་གི་རྐེད་ནས་རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་གདན་དྲངས་པའོ