Difference between revisions of "'gro 'dul las 'phro gling pa"

Line 7: Line 7:
 
|bornin=gnyal
 
|bornin=gnyal
 
|religiousaffiliation=Nyingma; Kagyu
 
|religiousaffiliation=Nyingma; Kagyu
|emanationof=lo tsA ba rin chen bzang po;  shel dkar bza'
+
|emanationof=rin chen bzang po;  shel dkar bza'
 
|studentof=Pad+ma gling pa
 
|studentof=Pad+ma gling pa
 
|isingyatsa=Yes
 
|isingyatsa=Yes

Revision as of 14:50, 14 August 2017

List of Cycles Associated with this Person

  1. Thugs rje chen po don gsal sgron me (5 of 5 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས༔ བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ (Vol. 23, Text 18)
  2. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས༔ ལས་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ (Vol. 23, Text 19)
  3. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་མཐོང་ཆོག་སྒྲོན་མེ་ (Vol. 23, Text 20)
  4. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་ཕྱི་སྒྲུབ་ (Vol. 38, Text 48)
  5. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། གཏེར་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་རྗེས་གནང་བསྟན་སྐྱོང་སྙིང་བཅུད་ (Vol. 38, Text 49)
  6. གཟའ་ཐོག་རྦབ་གསུམ་སྲུང་བ་ (Vol. 45, Text 4)
  7. ཕྱུགས་ནད་སྲུང་གསོའི་མན་ངག་ཟབ་དགུ་བསྡུས་པ་ (Vol. 45, Text 16)