Bskyed rim spyi'i rnam nges dang bsnyen sgrub spyi gnad mdor bsdus pa rab gsal nor bu'i sgron me


1 Text(s) in this Cycle[edit]

བསྐྱེད་རིམ་སྤྱིའི་རྣམ་ངེས་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་མཚམས་ཀྱི་སྤྱི་གནད་མདོར་བསྡུས་པ་རབ་གསལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་
Front left margin bsnyen spyi
Back left margin gter mdzod bsnyen sgrub spyi gces 'jam mgon
Location Volume 40, Text 25, Pages 531-608
Cycle Bskyed rim spyi'i rnam nges dang bsnyen sgrub spyi gnad mdor bsdus pa rab gsal nor bu'i sgron me
Authored by 'jam mgon kong sprul
Colophon ཅེས་རྩ་གསུམ་སྤྱིའི་བསྙེན་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་ཉེ་བར་མཁོ་བར་མཐོང་ནས། རྒྱལ་དབང་པདྨའི་སྔགས་རིག་འཆང་བ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་