Difference between revisions of "Terdzo-WA-023"

m (Text replace - "TSAGLI image gallery goes here" to "")
m (Text replacement - "= Tsagli = {{TsagliCall}} " to "{{TsagliCall}} ")
 
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{UnderConstruction
 
}}
 
 
{{Header
 
}}
 
= Tibetan Text =
 
<onlyinclude>
 
<div id='tibetan' class='tib-text'>
 
རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ༔ ༁ྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། ྈྈྈ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མའི་སྤྱི་བོར་བརྒྱུད་རིམ་ཐོ་བརྩེགས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས༔ དེའི་སྤྱི་བོར་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་གསལ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ༔ གནས་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱི་ཐུགས་རྗེས༔ བདག་གི་སྒོ་གསུམ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བླང་ངོ༔ ཧྲཱི༔ པདྨ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ཆེན་པོ་ནས༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་གདན་སྟེངས་སུ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཚེ་དཔག་མེད་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཐིམ༔ ཧྲཱི༔ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་དགོངས་པ་ཡིས༔ ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི་ཡི་ཐུགས་བརྒྱུད་ནས༔ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་པས༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པར་བསྒོམ༔ སླར་ཡང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི༔ ཧྲཱི༔ བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀའི་ཀེའུ་ཚང་དུ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཚེ༔ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པས་བྱིན་བརླབས་པས༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་སུ་གྲུབ༔ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
 
</div></onlyinclude>
 
= Tsagli =
 
{{TsagliCall}}
 
<headertabs/>
 
== Footnotes ==
 
<references/>
 
==Other Information==
 
{{Footer
 
}}
 
 
{{RTZ Metadata
 
{{RTZ Metadata
 
|classification=Tibetan Publications
 
|classification=Tibetan Publications
 
|subclass=Tibetan Texts
 
|subclass=Tibetan Texts
 
|pagename=Terdzo-WA-023
 
|pagename=Terdzo-WA-023
|fulltitletib=རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས
+
|fulltitletib=རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་
 
|fulltitle=rdo rje tshe'i skor las:_gnam lcags rdo rje'i srog sgrub kyi rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs
 
|fulltitle=rdo rje tshe'i skor las:_gnam lcags rdo rje'i srog sgrub kyi rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs
|citation=[[klong gsal snying po]] rdo rje tshe'i skor las:_gnam lcags rdo rje'i srog sgrub kyi rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs. In Rin chen gter mdzod chen mo pod nyi shu pa (The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 20) by 'jam mgon kong sprul, 339-340. New Delhi: Shechen Publications, 2007-2016.
+
|citation=[[klong gsal snying po]]. rdo rje tshe'i skor las gnam lcags rdo rje'i srog sgrub kyi rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs. In Rin chen gter mdzod chen mo pod nyi shu pa (The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 20) by 'jam mgon kong sprul, 339-340. New Delhi: Shechen Publications, 2007-2016.
 
|collectiontitle=Rin chen gter mdzod; Rin chen gter mdzod Shechen Edition
 
|collectiontitle=Rin chen gter mdzod; Rin chen gter mdzod Shechen Edition
 
|collectiontitletib=རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་
 
|collectiontitletib=རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་
Line 29: Line 11:
 
|sourcerevealer=Klong gsal snying po
 
|sourcerevealer=Klong gsal snying po
 
|compiler='jam mgon kong sprul
 
|compiler='jam mgon kong sprul
|authortib=ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ
+
|authortib=ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་
|sourcerevealertib=ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ
+
|sourcerevealertib=ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་
 
|compilertib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
 
|compilertib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
 
|tiblittype=Buddhist
 
|tiblittype=Buddhist
Line 37: Line 19:
 
|rtzcategory=Mahayoga
 
|rtzcategory=Mahayoga
 
|deity=tshe dpag med
 
|deity=tshe dpag med
|cycle=rdo rje tshe’i skor tshe sgrub yang gsang bla med
+
|cycle=rdo rje tshe'i skor tshe sgrub yang gsang bla med
 
|cycletib=རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་
 
|cycletib=རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་
 
|language=Tibetan
 
|language=Tibetan
Line 55: Line 37:
 
|pdflink=File:Terdzo-WA-023.pdf
 
|pdflink=File:Terdzo-WA-023.pdf
 
|pagestatus=Phase I Complete
 
|pagestatus=Phase I Complete
 +
}}
 +
{{Header}}
 +
<h1 style="font-size: 24px !important;">Tibetan Text</h1>
 +
<onlyinclude>
 +
<div id='tibetan' class='tib-text'>
 +
རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ༔ ༁ྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། ྈྈྈ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མའི་སྤྱི་བོར་བརྒྱུད་རིམ་ཐོ་བརྩེགས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས༔ དེའི་སྤྱི་བོར་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་གསལ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ༔ གནས་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱི་ཐུགས་རྗེས༔ བདག་གི་སྒོ་གསུམ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བླང་ངོ༔ ཧྲཱི༔ པདྨ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ཆེན་པོ་ནས༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་གདན་སྟེངས་སུ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཚེ་དཔག་མེད་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཐིམ༔ ཧྲཱི༔ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་དགོངས་པ་ཡིས༔ ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི་ཡི་ཐུགས་བརྒྱུད་ནས༔ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་པས༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པར་བསྒོམ༔ སླར་ཡང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི༔ ཧྲཱི༔ བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀའི་ཀེའུ་ཚང་དུ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཚེ༔ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པས་བྱིན་བརླབས་པས༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་སུ་གྲུབ༔ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
 +
</div></onlyinclude>
 +
{{TsagliCall}}
 +
<headertabs/>
 +
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
==Other Information==
 +
{{Footer
 
}}
 
}}

Latest revision as of 21:13, 28 December 2017Property "author" has been marked for restricted use.
Terdzo-WA-023.pdf
Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་

rdo rje tshe'i skor las:_gnam lcags rdo rje'i srog sgrub kyi rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs

by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
revealed by  ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (Longsal Nyingpo)
in cycle  རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ (Rdo rje tshe'i skor tshe sgrub yang gsang bla med)
Volume 20 (ཝ) / Pages 339-340 / Folios 1a1 to 1b2

Tibetan Text

རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ༔ ༁ྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། ྈྈྈ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མའི་སྤྱི་བོར་བརྒྱུད་རིམ་ཐོ་བརྩེགས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས༔ དེའི་སྤྱི་བོར་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་གསལ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ༔ གནས་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱི་ཐུགས་རྗེས༔ བདག་གི་སྒོ་གསུམ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བླང་ངོ༔ ཧྲཱི༔ པདྨ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ཆེན་པོ་ནས༔ མ་ཆགས་པདྨ་འབར་བའི་གདན་སྟེངས་སུ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཚེ་དཔག་མེད་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཐིམ༔ ཧྲཱི༔ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་དགོངས་པ་ཡིས༔ ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི་ཡི་ཐུགས་བརྒྱུད་ནས༔ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་པས༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པར་བསྒོམ༔ སླར་ཡང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི༔ ཧྲཱི༔ བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀའི་ཀེའུ་ཚང་དུ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཚེ༔ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པས་བྱིན་བརླབས་པས༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་སུ་གྲུབ༔ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔


Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).