Search results

 • Terdzo-AA-005 (category Treasure Inventory - kha byang)
  ཞིབ་པར་སེང་བྲག་ཁ་བྱང་ཆེན་མོ rdzogs chen sde gsum gyi mdo byang las/_zhib par seng brag kha byang chen mo by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa) revealed
  7 KB (548 words) - 06:18, 7 November 2018
 • Terdzo-AA-002 (category Treasure Inventory - kha byang)
  རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ མདོ་བྱང་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ rdzogs pa chen po sde gsum las:_mdo byang rab tu gsal ba by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Jamyang Khyentse Wangpo)
  31 KB (2,587 words) - 06:55, 7 November 2018
 • Terdzo-GA-001 (category Treasure Inventory - kha byang)
  བ་པ་ལས༔ ཟབ་གཏེར་ཁ་བྱང་ rdor sems thugs kyi sgrub pa las:_zab gter kha byang by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje)
  74 KB (6,282 words) - 07:38, 7 November 2018
 • Terdzo-MI-007 (category Treasure Inventory - kha byang)
  ༔ སྲུང་བའི་ཁ་བྱང་ gsang mtshan thugs kyi sgrub pa las:_srung ba'i kha byang by  རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་ (Rigdzin Gödem) revealed by  རི
  75 KB (6,595 words) - 15:06, 9 January 2019
 • Terdzo-ZI-055 (category Treasure Inventory - kha byang)
  ཁ་བྱང་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་ gnod sbyin dzam+b+ha la dmar po'i chos skor las:_kha byang lo rgyus dang bcas pa by  ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་ (Chöje Lingpa) revealed by
  78 KB (6,339 words) - 20:42, 7 January 2019
 • chog Transference of Consciousness - 'pho ba Treasure Cycles - gter skor Treasure Inventory - kha byang Vase Consecration - bum sgrub Verses of Praise
  5 KB (621 words) - 17:20, 12 December 2016