Search results

 • Terdzo-HA-001 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་སྔོན་འགྲོ་ཕྱི་གཏོར་བསྔོས་པས་ཀུན་ཚིམས་ g.yu thog snying thig sngon 'gro
  12 KB (971 words) - 07:18, 7 November 2018
 • Terdzo-PHI-049 (category Tantras - rgyud)
  note: nag po dgu sbyor Back left-side note: gter mdzod thung mong las tshogs rgyud btus Links No TBRC link // No THL link
  7 KB (574 words) - 08:28, 29 December 2017
 • Terdzo-DI-048-2 (category Tantras - rgyud)
  tshig thams cad kyi nyams chag skong ba'i lung:_bshags pa thams cad kyi rgyud:_dri ma med pa'i rgyal po by  དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Dilgo
  11 KB (701 words) - 07:51, 7 November 2018
 • Terdzo-DI-044 (category Tantras - rgyud)
  བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས brjod med don bshags in cycle  རྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ (Rgyud dri ma med pa'i rgyal po) Volume 41 (དི) / Pages 675-678 / Folios 1a1 to
  11 KB (866 words) - 07:47, 7 November 2018
 • Terdzo-NYI-033 (category Tantras - rgyud)
  rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thig gi bka' srung srog sgrub nag mo'i rgyud by  པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་ (Pema Ledrel Tsal) revealed by  པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་
  17 KB (1,462 words) - 16:28, 29 December 2017
 • Terdzo-CA-027 (category Tantras - rgyud)
  zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa las:_rtsa gsum kun 'dril snying po'i rgyud bzhi by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa) revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་
  27 KB (2,186 words) - 15:45, 15 January 2019
 • Terdzo-HI-016 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ པདྨ་གར་དབང་སྙིང་ཏིག་ zab mo rdzogs chen sde gsum gyi
  25 KB (1,994 words) - 16:22, 23 January 2019
 • Terdzo-ZHI-036-1 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. མངའ་དབང་རིན་ཆེན་འབར་བ་ mnga' dbang rin chen 'bar ba by  རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་
  29 KB (2,284 words) - 20:04, 11 January 2018
 • Terdzo-NGI-006 (category Tantras - rgyud)
  ྱུད་ sde brgyad 'joms byed lok+t+ri pA la las:_drag po gnam thog gi rgyud by  ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ (Nyangral Nyima Özer) revealed by  ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་
  42 KB (3,684 words) - 05:12, 30 December 2017
 • Terdzo-HI-017 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ གསང་བའི་བདག་པོའི་སྙིང་ཏིག་ zab mo rdzogs chen sde
  39 KB (3,282 words) - 16:23, 23 January 2019
 • Terdzo-NYI-050 (category Tantras - rgyud)
  བདུད་མགོན་སེང་གདོང་གི་རྒྱུད་སྤུ་གྲི་རེག་ཆོད་ bdud mgon seng gdong gi rgyud spu gri reg chod by  རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་ (Gyalse Lekpa) revealed by  རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་
  34 KB (2,790 words) - 18:09, 29 December 2017
 • Terdzo-NYI-043 (category Tantras - rgyud)
  manuscript. དམ་ཅན་མགར་བ་ནག་པོའི་རྒྱུད་ dam can mgar ba nag po'i rgyud by  པདྨ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ་ (Pema Kunkyong Lingpa) revealed by  པདྨ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ་
  44 KB (3,808 words) - 19:52, 29 December 2017
 • Terdzo-NYI-019 (category Tantras - rgyud)
  bka' srung nag mo'i rgyud in cycle  ནག་མོ་རལ་གཅིག་མའི་སྙིང་ཐུན་གསང་བའི་རྒྱུད་ (Nag mo ral gcig ma'i snying thun gsang ba'i rgyud) Volume 38 (ཉི) / Pages
  34 KB (2,868 words) - 20:07, 22 January 2019
 • Terdzo-ZA-023 (category Tantras - rgyud)
  ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ bstan pa thams cad kyi dgongs don 'gro ba kun grol gyi rgyud kyi rgyal po by  དྲི་མེད་ལྷུན་པོ་ (Drime Lhunpo) revealed by  དྲི་མེད་ལྷུན་པོ་
  48 KB (4,001 words) - 07:02, 29 December 2017
 • Terdzo-NI-025 (category Tantras - rgyud)
  view the Shechen manuscript. བཏགས་གྲོལ་རྒྱུད་དྲུག་ btags grol rgyud drug by  ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Longchen Rabjam) revealed by  པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་
  50 KB (4,325 words) - 18:43, 28 March 2018
 • Terdzo-HUNG-014 (category Tantras - rgyud)
  པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རྩ་རྒྱུད་པདྨ་ཟབ་པ་ pad+ma gsang ba'i thig le las:_rtsa rgyud pad+ma zab pa by  རྗེ་དྲུང་ཕྲིན་ལས་བྱམས་པ་འབྱུང་གནས་ (Jedrung Trinle Jampa
  48 KB (4,046 words) - 06:00, 30 December 2017
 • Terdzo-HI-014 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ zab mo rdzogs chen sde gsum
  71 KB (5,873 words) - 16:20, 23 January 2019
 • Terdzo-NI-026 (category Tantras - rgyud)
  gcig thub bstan pa thams cad kyi yang snying gsang ba cod pan sa bon gyi rgyud by  སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ (Sangye Lingpa) revealed by  སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ (Sangye
  73 KB (6,409 words) - 19:27, 29 December 2017
 • Terdzo-SA-006 (category Tantras - rgyud)
  དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད (dpal rdo rje khro bo chen po'i thugs kyi rgyud) by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul) revealed by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
  111 KB (9,304 words) - 17:14, 22 January 2019
 • Terdzo-TI-020 (category Tantras - rgyud)
  སྤུ་གྲི་དམར་པོ་སྙིང་གི་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་པ་ spu gri dmar po snying gi rgyud le'u bdun pa by  མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ (Ngari Paṇchen Pema Wangyal)
  95 KB (7,730 words) - 21:17, 7 January 2019

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)