Search results

 • Terdzo-TSHI-020 (category Tantras - rgyud)
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་རྒྱུད་ thugs rje chen po 'khor ba dong sprug gi rgyud by  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (Guru Chökyi Wangchuk) revealed by  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་
  170 KB (13,969 words) - 19:33, 21 February 2019
 • Terdzo-WI-063 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱོན་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་མདུང་དམར་ཅན་གྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ bla ma
  122 KB (10,884 words) - 20:46, 8 January 2019
 • Terdzo-TI-007 (category Tantras - rgyud)
  དཔལ་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོ་ངན་ནེ་མའི་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་པ་ dpal dur khrod lha mo ngan ne ma'i rgyud le'u bcu pa by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme
  189 KB (16,675 words) - 16:52, 9 January 2019
 • Terdzo-WI-061 (category Tantras - rgyud)
  དང་བཅས་པའི་སྐོར་ rgyal po chen po rnam thos sras mdung dmar can gyi rgyud sgrub thabs man ngag dang bcas pa'i skor revealed by  གཉལ་པ་ཉི་མ་ཤེས་རབ་
  238 KB (20,354 words) - 04:41, 30 December 2017
 • Terdzo-'I-001 (category Tantras - rgyud)
  དབང་སྡུད་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ dbang sdud las kyi 'khor lo'i rgyud by  རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་ (Rigdzin Gödem) revealed by  རིག་
  415 KB (35,834 words) - 21:36, 21 February 2019
 • Terdzo-SA-023 (category Tantras - rgyud)
  ་ gsang ba'i bdag po phyag na rdo rje khyung gsang ba yang khol gyi rgyud dang gdams pa by  སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ (Sangye Lingpa) revealed by  སངས་རྒྱས་གླིང་པ་
  285 KB (24,748 words) - 21:42, 13 February 2019
 • Terdzo-HI-004 (category Tantras - rgyud)
  གསུངས། །ྀཨཚཿ མངྒ་ལཾ།། Wylie Colophon(s) 'di nang gsol 'debs/_lo rgyus/_rgyud kyi snying po/_zhi khro don gyi phrin las/_bum dbang chen mo/_dbang gong
  268 KB (23,550 words) - 18:30, 7 February 2019
 • Terdzo-SI-003 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. བཻ་རོའི་བཀའ་སྲོལ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པའི་རྡོར་སེམས་སྙིང་ཐིག་གཏེར་གཞུང་སྐོར་ bai ro'i bka'
  323 KB (27,748 words) - 02:55, 30 December 2017
 • Terdzo-DI-048-1 (category Tantras - rgyud)
  tshig thams cad kyi nyams chag skong ba'i lung:_bshags pa thams cad kyi rgyud:_dri ma med pa'i rgyal po by  དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Dilgo
  275 KB (24,096 words) - 07:50, 7 November 2018
 • Terdzo-HA-024 (category Tantras - rgyud)
  thabs bdud rtsi bum chen gyi skor las:_'chi med bdud rtsi bum pa rtsa ba'i rgyud by  རྡོར་འབུམ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ (Dorbum Chökyi Drakpa) revealed by  རྡོ
  664 KB (56,776 words) - 16:15, 15 February 2019
 • Terdzo-GI-040 (category Tantras - rgyud)
  dpal rdo rje gtsug lag phrin las drag po mngon du phyung ba zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po by  དུ་གུ་རིན་ཆེན་སེངྒེ་ (Dugu Rinchen Senge) revealed
  1.34 MB (116,139 words) - 14:45, 26 February 2019
 • Text. The allowed values for this property are: Terma (gter ma) Tantra rgyud rgyud 'grel Paritta Phal chen Dkon brtsegs Myang 'das Dus 'khor 'grel
  1 KB (87 words) - 21:22, 19 June 2015
 • Supplications - gsol 'debs Lineage Supplications - brgyud 'debs Tantras - rgyud Textbooks - klog deb - yig cha Torma Empowerments - gtor dbang Torma-offering
  5 KB (621 words) - 17:20, 12 December 2016
 • the tantras associated with the early translation period into the preservationist compilation that we know as the Nyingma Gyubum (rnying ma rgyud ‘bum)
  11 KB (1,594 words) - 23:08, 20 December 2018
 • the tantras associated with the early translation period into the preservationist compilation that we know as the Nyingma Gyubum (rnying ma rgyud ‘bum)
  202 bytes (1,612 words) - 23:09, 20 December 2018
 • byang bdag bkra shis stobs rgyal ma rgyud snying po don gsum མ་རྒྱུད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་ gter mdzod byang pa'i ma rgyud ཆོས་རྗེ་གླིང་པ chos rje gling pa
  282 KB (37,479 words) - 07:39, 7 November 2018

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)