Dkon mchog 'gyur med


དཀོན་མཆོག་འགྱུར་མེད་
dkon mchog 'gyur med

Könchok Gyurme

About
Teachers
Rin chen dar rgyas
Links
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. རྫོགས་ཆེན་སྟོན་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་ཟུར་རྒྱན (Vol. 62, Text 38)