Zur mang rtogs ldan dkon mchog rgyal mtshan


ཟུར་མང་རྟོགས་ལྡན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་
zur mang rtogs ldan dkon mchog rgyal mtshan

Zurmang Tokden Könchok Gyaltsen

About
Teachers
Mchog gyur gling pa
Links
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ གཏེར་སྲུང་དྲེགས་པ་སྡེ་ལྔའི་གཏོར་ཆོག་ (Vol. 41, Text 32)
  2. ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་ལས༔ གྲི་འདུལ་གྱི་ཆོ་ག་ (Vol. 42, Text 13)