Ngag dbang phrin las


ངག་དབང་ཕྲིན་ལས་
ngag dbang phrin las

Ngawang Trinle

About
Teachers
Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Links
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཞི་བ་དང་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ (Vol. 42, Text 18)