Gu ru dpal bzang


གུ་རུ་དཔལ་བཟང་
gu ru dpal bzang

Guru Palzang

About
Teachers
Pad+ma phrin las
Links
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. མ་མགོན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་ཕྲིན་ཕྲིན་ལས་རྔ་སྒྲ་ (Vol. 11, Text 70)