Gter chen klong gsal snying po'i zab gter skor


1 Text(s) in this Cycle

གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་སྐོར་གྱི་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་
Front left margin gter mdzod spyi'i yan lag klong gsal
Location Volume 41, Text 28, Pages 569
Cycle Gter chen klong gsal snying po'i zab gter skor
Authored by Kun bzang rnam rgyal
Revealed by Klong gsal snying po
Colophon རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་ལྟར། ཛ་ཀ་སྤྲུལ་མིང་པ་འཇིགས་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་གནས་མཆོག་ཏུ་སྦྱར་བ་སྨོན་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།