Dbu mdzad ngag dbang bzod pa


དབུ་མཛད་ངག་དབང་བཟོད་པ་
dbu mdzad ngag dbang bzod pa

Umdze Ngawang Zöpa

About

Religious Affiliations
Nyingma

Teachers
Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje · Smin gling lo chen d+harma shrI
Links
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ་ (Vol. 20, Text 15)