Dbang chen bzang po


དབང་ཆེན་བཟང་པོ་
dbang chen bzang po

Wangchen Zanpo

About
Teachers
rat+na gling pa
Links
Wiki PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གུ་རུ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་ (Vol. 12, Text 17)