Bla ma yongs rdzogs

From Rinchen Terdzod
Jump to: navigation, search


Parent cycle(s)

  Sub-cycle(s)

   2 Text(s) in this Cycle

   ཕྲིན་སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་
   Front left margin: phrin sgrub | Back left margin: gter mdzod nyang gi bla sgrub
   Volume 6, Text 30, Pages 585-663
   Cycle: Bla ma yongs rdzogs
   Authored by Klong chen pa
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   དྲག་སྒྲུབ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་བྲག་སྲིན་མོ་སྦར་རྗེས་ཅན་གྱི་གཏེར་གྱི་ཡང་སྙིང་རྒྱལ་སྲས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །།
   ཉང་གཏེར་བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་གཏོར་དབང་
   Front left margin: nyang gter bla sgrub | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 5, Pages 71-78
   Cycle: Bla ma yongs rdzogs
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཉང་ལུགས་བླ་མ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་གཏོར་དབང་གི་ལེ་ཚན་ནོ།