Bla ma yongs rdzogs

From Rinchen Terdzod
Jump to: navigation, search


Parent cycle(s)2 Text(s) in this Cycle

ཕྲིན་སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་
Front left margin: phrin sgrub | Back left margin: gter mdzod nyang gi bla sgrub
Volume 6, Text 30, Pages 585-663
Cycle: Bla ma yongs rdzogs
Authored by Klong chen rab 'byams
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon:
དྲག་སྒྲུབ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་བྲག་སྲིན་མོ་སྦར་རྗེས་ཅན་གྱི་གཏེར་གྱི་ཡང་སྙིང་རྒྱལ་སྲས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །།
ཉང་གཏེར་བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་གཏོར་དབང་
Front left margin: nyang gter bla sgrub | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Volume 61, Text 5, Pages 71-78
Cycle: Bla ma yongs rdzogs
Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon:
ཉང་ལུགས་བླ་མ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་གཏོར་དབང་གི་ལེ་ཚན་ནོ།